Bell Attendant

Property Crowne Plaza Seattle
Posted Date 1 month ago(5/19/2022 2:59 AM)
ID
2022-114496
Location
US-WA-Seattle
Category
Front Office/Guest Services
Type
Regular
Status
Full-Time

Job Summary

Responsible for transporting guests to and from the hotel to local area attractions as well as assisting the guest with recommendations for restaurants and tourist activities. The Bell Attendant is also expected to support with front desk operations. Primary responsibilities include: driving guests to designate locations assisting guests with luggage maintaining vehicle cleanliness and concierge duties and to accommodate guests during their stay in an attentive courteous and efficient manner.

 

Chịu trách nhiệm vận chuyển khách đến và đi từ khách sạn đến các điểm tham quan trong khu vực cũng như hỗ trợ khách đưa ra các đề xuất về nhà hàng và các hoạt động du lịch. Bell Attendant cũng được mong đợi sẽ hỗ trợ các hoạt động lễ tân. 
Các trách nhiệm chính bao gồm: lái xe đưa khách đến các địa điểm chỉ định hỗ trợ khách mang hành lý, duy trì sự sạch sẽ của phương tiện và nhiệm vụ trợ giúp đặc biệt và tiếp đón khách trong thời gian lưu trú của họ một cách lịch sự và hiệu quả.
ChịutáchNhiệmvậnChuyểnKháchInvàvàtừkháchSạnCácImtham quan trong khu khuvựccũngnhư zhōng fúwùyuán cũng được mong đợi sẽ hỗ trợ các hoạt động lễ tân. Các trách nhiệm chính bao gồm: Lái xe đưa khách đến các địa điểm chỉ định hỗ trợ 
khách mang hành lý, duy trì sự sạch sẽ của phương tiện và nhiệm vụ trợ giúp đặc biệt và tiếp đón khách trong thời gian lưu trú của họ một cách lịch sự và hiệu quả.

 

Responsibilities

QUALIFICATIONS:

 

 • High School diploma or equivalent required and/or experience in a hotel or a related field preferred.
 • Must have a valid driver's license for the applicable state.
 • Must have an acceptable MVR (Motor Vehicle Driving record)
 • Minimum of one year driving experience
 • Must be able to convey information and ideas clearly.
 • Must be able to evaluate and select among alternative courses of action quickly and accurately.
 • Must work well in stressful high pressure situations.
 • Must maintain composure and objectivity under pressure.
Zīgé:Xūyào gāozhōng wénpíng huò tóngděng xuélì hé/huò zài jiǔdiàn huò xiāngguān lǐngyù yǒu jīngyàn zhě yōuxiān.Bìxū chí yǒu shìyòng zhōu de yǒuxiào jiàshǐ zhízhào.Bìxū jùyǒu kě jiēshòu de MVR(jī dòngchē jiàshǐ jìlù)zhìshǎo yī nián de jiàshǐ jīngyànbìxū nénggòu qīngchǔ dì chuándá xìnxī hé xiǎngfǎ.Bìxū nénggòu kuàisù zhǔnquè de pínggū hé xuǎnzé bèi xuǎn xíngdòng fāng'àn.Bìxū zài yǒu yālì de gāoyā qíngkuàng xià gōngzuò liánghǎo.Bìxū zài yālì xià bǎochí lěngjìng hé kèguān.

 

 

RESPONSIBILITIES:

 

 • Approach all encounters with guests and employees in a friendly service oriented manner.
 • Maintain regular attendance in compliance with Aimbridge Hospitality standards as required by scheduling which will vary according to the needs of the hotel.
 • Maintain high standards of personal appearance and grooming which include wearing the proper uniform and name tag when working (per brand standards)
 • Comply at all times with Aimbridge Hospitality standards and regulations to encourage safe and efficient hotel operations.
 • Greet guests in a pleasant manner.
 • Load and unload luggage carts.
 • Escort guests to rooms.
 • Check/store luggage for arrivals and departures with luggage tags.
 • Deliver messages to meeting rooms.
 • Deliver flowers and packages to guest rooms.
 • Complete room changes.
 • Maintain current listing of local and area attractions special events and activities.
 • Maintain list of local transportation guides churches sports arenas etc.
 • Assist housekeeping department with guest requests.
 • Ensure lobby reader board is correct.
 • Provide information maps and directions as required.
 • Open doors.
 • Answer phones to assist guest service agents.
 • Conduct house count by computer.
 • Show guest rooms and suites as needed and emphasize company amenities.
 • Other duties as required.

 

Zhízé:Yǐ yǒuhǎo de fúwù dǎoxiàng fāngshì chǔlǐ yǔ kèrén hé yuángōng de suǒyǒu jiēchù.Ànzhào rìchéng ānpái de yāoqiú, ànzhào Aimbridge Hospitality biāozhǔn bǎochí dìngqí chūqín lǜ, rìchéng ānpái huì gēnjù jiǔdiàn de xūyào ér yǒu suǒ bùtóng.Bǎochí gāo biāozhǔn dì gèrén wàibiǎo hé yíróng yíbiǎo, bāokuò zài gōngzuò shí chuānzhuó shìdàng de zhìfú hé míngpái (gēnjù pǐnpái biāozhǔn)shǐzhōng zūnshǒu Aimbridge Hospitality biāozhǔn hé fǎguī, yǐ gǔlì ānquán gāoxiào de jiǔdiàn yùnyíng.Yǐ yúkuài de fāngshì yíngjiē kèrén.Zhuāngxiè xínglǐ chē.Hùsòng kèrén dào fángjiān.Shǐyòng xínglǐ biāoqiān jiǎnchá/cúnfàng dàodá hé líkāi de xínglǐ.Jiāng xiāoxī chuándì dào huìyì shì.Jiāng xiānhuā hé bāoguǒ sòng dào kèfáng.Wánchéng fángjiān gēnggǎi.Wéihù dāngdì hé dìqū jǐngdiǎn tèbié shìjiàn hé huódòng dí dàng qián lièbiǎo.Wéihù dāngdì jiāotōng zhǐnán jiàotáng yùndòngchǎng děng de qīngdān.Xiézhù kèfáng bù chǔlǐ kèrén de yāoqiú.Quèbǎo dàtīng yuèdú bǎn shì zhèngquè de.Gēnjù xūyào tígōng xìnxī dìtú hé fāngxiàng.Dǎkāi mén.Jiētīng diànhuà yǐ xiézhù bīnkè fù wù dàilǐ.Tōngguò jìsuànjī jìnxíng fángwū jìshù.Gēnjù xūyào xiǎnshì kèfáng hé tàofáng, bìng qiángdiào gōngsī shèshī.Qítā xūyào de zhízé.

 

Property Details

766504_l

Located in the heart of downtown Seattle, the award-winning Crowne Plaza Hotel Seattle – Downtown offers an exceptional blend of service, style and comfort. You’ll notice Cool, Comfortable and Unconventional touches that set us apart as soon as you step inside. Marvel at stunning views of the city lights while relaxing in our new Sleep Advantage® Beds.

Enjoy complimentary wireless Internet throughout the hotel and amenities to help you relax like our Temple Spa® Sleep Tight Amenity kits featuring lavender spray and lotions to help you rejuvenate and unwind. Enjoy an invigorating workout at our 24-hour fitness center, get dining suggestions from our expert concierge or savor sumptuous cuisine at our Regatta Bar & Grille restaurant where you can enjoy Happy Hour in our lounge daily from 4pm - 7pm and monthly drink specials.

Come and experience all that The Emerald City has to offer with us!

Company Overview

As the global leader in third-party hotel management, our growing portfolio represents over 1,550 hotels in 49 states and 22 countries, from top international lodging brands to luxury hotels, destination resorts and lifestyle hotels. Our associates around the globe are passionate about serving our guests and driving exceptional results, and thrive in a culture where everyone is inspired to be the best. Join a world of possibility with Aimbridge Hospitality.

 

Zuòwéi dì sānfāng jiǔdiàn guǎnlǐ de quánqiú lǐngdǎo zhě, wǒmen bùduàn zēngzhǎng de chǎnpǐn zǔhé dàibiǎozhuó 49 gè zhōu hé 22 gè guójiā de 1,550 duō jiā jiǔdiàn, cóng dǐngjí guójì zhùsù pǐnpái dào háohuá jiǔdiàn, mùdì de dùjiàcūn hé shēnghuó fāngshì jiǔdiàn. Wǒmen zài quánqiú de yuángōng dōu rèzhōng yú wèi wǒmen de kèrén tígōng fúwù bìng tuīdòng zhuóyuè de yèjī, bìng zài měi gèrén dōu bèi jīlì chéngwéi zuì hǎo de wénhuà zhōng zhuózhuàng chéngzhǎng. Jiārù Aimbridge Hospitality de wúxiàn kěnéng.

Benefits

After an initial waiting period, those hired into full time positions are eligible for a competitive benefits package that includes the following:

 • Now offering Daily Pay! Ask your Recruiter for more details
 • Medical, Dental, and Vision Coverage
 • Short-Term and Long-Term Disability Income
 • Term Life and AD&D Insurance
 • Paid Time Off
 • Employee Assistance Program
 • 401k Retirement Plan

Need help finding the right job?

We can recommend jobs specifically for you! Click here to get started.